BREXIT

Port of Zeebrugge blijft ook na Brexit UK hub bij uitstek!

Port of Zeebrugge is een belangrijke gateway voor alle trafiek van/naar het VK en bereidt zich volop voor om ook na de Brexit dé UK hub bij uitstek te blijven. Het havenbestuur neemt hiervoor heel wat initiatieven (oprichting digitaal dataplatform RX/Seaport in samenwerking met de private havengemeenschap, overleg met bedrijven, contacten op verschillende beleidsniveaus…). We werken tevens samen met een aantal overheidsdiensten om volledig Brexit-proof te worden.

RX/SeaPort maakt de haven van Zeebrugge BREXIT-proof door de noodzakelijke actoren samen te brengen op het platform om alle data vereist in de administratiecontext van Brexit digitaal af te handelen. Het finale doel is dat de fysische goederenstromen niet onderbroken worden door de administratieve Brexit-gerelateerde documentstromen. 

In voorbereiding op de Brexit is de Belgische douane een belangrijke partner van Port of Zeebrugge. In samenwerking met MBZ heeft de douane in Zeebrugge op de Grensinspectiepost een Brexit-infopunt voor al wie vragen heeft in verband met douaneformaliteiten na de Brexit. Er zijn vier douanespecialisten aangesteld om tijdens de kantooruren (08u-17u)  mensen met vragen te ontvangen. Zij krijgen een erg individuele begeleiding omtrent de nodige maatregelen n.a.v. Brexit. 

De douane stoomt zich klaar voor de Brexit, o.a. door het aanwerven van 141 extra personeelsleden. De douane roept alle bedrijven die nog niet over een EORI (Economic Operator Registration and Identification) - nummer beschikken op om dit snel aan te vragen. Dit is namelijk een Europese verplichting voor alle marktdeelnemers die met de douane in aanraking komen. Indien u nog een AEO of andere douane-gerelateerde vergunning moet aanvragen, dan start u hiermee best op korte termijn. Meer Brexit-info en FAQ’s vindt u op via deze link

De douane maakte een aantal handige productfiches op, met compacte info over de vergunningen die in het kader van de Brexit erg nuttig kunnen zijn. 

De Federale Overheidsdienst Economie heeft een Brexit Impact Scan ontwikkeld om bedrijven te helpen in hun Brexit voorbereidingen.

Flanders Investment & Trade (FIT) biedt specifieke begeleiding aan van bedrijven met focus op het VK, er worden ook bepaalde subsidies voorzien. Een handige infobrochure vindt u hier

Neem zeker ook een kijkje op de website van FAVV, indien u handelt in producten van plantaardige of dierlijke oorsprong: 

Algemene Brexit-informatie kunt u vinden op de website van de Europese Commissie.

De Europese Commissie publiceerde een Brexit fact sheet, een handig overzicht van de zaken die bedrijven moeten weten in voorbereiding op de Brexit. De Europese Commissie intensifieert terzelfdertijd zijn voorbereidingen op een No Deal brexit en maant de Europese bedrijven aan dat ook te doen. Om de bedrijven hierin te ondersteunen, publiceerde de Commissie op haar website een douanegids voor bedrijven (https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-nl). Daarnaast werd ook een Brexit Checklist opgesteld, die vindt u via https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_en.pdf.

Heeft u vragen/opmerkingen met betrekking tot de Brexit? Mail naar brexitproof@portofzeebrugge.be

Op zoek naar een expediteur? Vind alle expediteurs op de website van APZI: https://www.apzi.be/leden