BREXIT

Port of Zeebrugge blijft ook na Brexit UK hub bij uitstek!

Port of Zeebrugge is een belangrijke gateway voor alle trafiek van/naar het VK en bereidt zich volop voor om ook na de Brexit dé UK hub bij uitstek te blijven. Het havenbestuur neemt hiervoor heel wat initiatieven (oprichting digitaal dataplatform RX/Seaport in samenwerking met de private havengemeenschap, overleg met bedrijven, contacten op verschillende beleidsniveaus…). We werken tevens samen met een aantal overheidsdiensten om volledig Brexit-proof te worden.

RX/SeaPort maakt de haven van Zeebrugge BREXIT-proof door de noodzakelijke actoren samen te brengen op het platform om alle data vereist in de administratiecontext van Brexit digitaal af te handelen. Het finale doel is dat de fysische goederenstromen niet onderbroken worden door de administratieve Brexit-gerelateerde documentstromen. 

 In voorbereiding op de Brexit is de Belgische douane een belangrijke partner van Port of Zeebrugge. De douane stoomt zich klaar voor de Brexit, o.a. door het aanwerven van 141 extra personeelsleden. De douane roept alle bedrijven die nog niet over een EORI (Economic Operator Registration and Identification) - nummer beschikken op om dit snel aan te vragen. Dit is namelijk een Europese verplichting voor alle marktdeelnemers die met de douane in aanraking komen. Indien u nog een AEO of andere douane-gerelateerde vergunning moet aanvragen, dan start u hiermee best op korte termijn. Meer Brexit-info en FAQ’s vindt u op https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met een medewerker van de dienst Economische Ondersteuning op het volgende e-mailadres da.mf.es@minfin.fed.be of via uw regionale contactpersoon.

De douane maakte een aantal handige productfiches op, met compacte info over de vergunningen die in het kader van de Brexit erg nuttig kunnen zijn. Kijk op https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit/productfiches.

Flanders Investment & Trade (FIT) biedt specifieke begeleiding aan van bedrijven met focus op het VK, er worden ook bepaalde subsidies voorzien. Een handige infobrochure vindt u via https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/pages/BrochureFichesBrexit.pdf

Neem zeker ook een kijkje op de website van FAVV, indien u handelt in producten van plantaardige of dierlijke oorsprong: http://www.afsca.be/professionelen/

Algemene Brexit-informatie kunt u vinden op de website van de Europese Commissie https://ec.europa.eu/info/brexit_en

De Europese Commissie publiceerde onlangs een Brexit fact sheet, een handig overzicht van de zaken die bedrijven moeten weten in voorbereiding op de Brexit. Gesprekken tussen de EU en het VK zijn lopende, maar een ‘no deal’ scenario is nog steeds mogelijk, daarom de oproep aan de bedrijven om zich zo goed mogelijk voor te bereiden. U vindt de folder hier: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-web_0.pdf

De Commissie publiceerde ook heel wat ‘preparedness’ nota’s voor bedrijven, waarbij per sector wordt aangegeven welke Europese regels niet langer gelden na de Brexit, en wat daar de gevolgen van kunnen zijn. U vindt het volledige overzicht via deze link: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en

De Federale Overheidsdienst Economie heeft een Brexit Impact Scan ontwikkeld om bedrijven te helpen in hun Brexit voorbereidingen. https://brexit-impact-scan.be/nl/#/welkom

Heeft u vragen/opmerkingen met betrekking tot de Brexit? Mail naar brexitproof@portofzeebrugge.be