Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. Veiligheid omvat ondermeer het beleid en de organisatie bij calamiteiten, van hulpverlening, ontruiming, incidenten en arbeidsveiligheid. Om de veiligheid te waarborgen bestaat er regelgeving.

De havendienst houdt toezicht op het correct naleven van deze regels. Afhankelijk van het onderwerp moet een aanvraag, melding of checklist bezorgt worden vóór er met de uitvoering gestart kan worden.

 

Beveiliging is het treffen van maatregelen om een te beveiligen doel te beschermen tegen schadelijke invloeden. Die invloeden kunnen van buitenaf komen, zoals terrorisme en georganiseerde criminaliteit, maar ook van binnenuit, zoals fraude en verduistering. Beveiliging is een manier om risico's te verminderen en beheersbaar te maken en de veiligheid te verhogen. De beveiliging omvat ondermeer screening, cameratoezicht, toegangscontrole,informatiebeveiliging, materiële beveiliging…

De maritieme beveiliging voorziet in 3 beveiligingsniveaus :

Niveau 1 

normale situatie met een standaard aan beveiligingsmaatregelen.

Niveau 2 

er is een verhoogd risico op een incident en speciale beveiligingsmaatregelen worden uitgevoerd.

Niveau 3 

een incident is waarschijnlijk en bijkomende beveiligingsmaatregelen worden uitgevoerd.

Incidenten - Calamiteiten
Bij incidenten/calamiteiten gelden volgende contacten

Voorhaven: 050/54.68.67

Achterhaven en Brugge: 050/54.32.31