People, planet, profit

De haven wil zich op een duurzame wijze ontwikkelen. Mens, welvaart en milieu dienen hierbij in evenwicht te zijn.

People

Maar liefst 22.000 mensen doen de haven van Zeebrugge draaien. Ook de hooggekwalificeerde en flexibele havenarbeiders vormen een belangrijke troef voor Zeebrugge. 

Profit

Een bloeiende haven draagt bij tot de welvaart van de regio. De rol van Zeebrugge als motor van de regionale economie blijft groeien.

Planet

Economie kan hand in hand gaan met (leef)milieu. Zeebrugge ontwikkelt zich economisch, met oog voor de natuur en de leefbaarheid in en rond de haven.

Port of zeebrugge: Vandammehuis | Isabellalaan 1 | B-8380 Zeebrugge | Belgium
Tel.: +32 (0)50 54 32 11 | fax: +32 (0)50 54 32 24 | E-mail: mbz@portofzeebrugge.be

Incidenten / Calamiteiten
Achterhaven en Brugge: 050 / 54.32.31 of VHF 68 | Voorhaven: 050 / 54.68.67 of VHF 71

Opmerkingen of suggesties over de haven van Brugge-Zeebrugge mogen gericht worden aan : ikmeld@zeebrugge.be