Geschiedenis

De verbondenheid met de zee loopt als een rode draad door de geschiedenis van Brugge en haar haven. De stad heeft vanouds een internationale havenfunctie gehad.
Aanvankelijk verbond een natuurlijke waterweg  Brugge met de Noordzee waardoor de stad in de 13e en 14e eeuw een toonaangevend handels- en cultuurcentrum werd binnen Europa.

Door de verzanding van die waterweg verloor Brugge zijn prominente rol en hoewel er nadien nog maritieme mogelijkheden waren via het kanaal Oostende-Brugge-Gent, werd de stad pas rond 1900 opnieuw direct verbonden met de zee door het graven van het Boudewijnkanaal naar de nieuwe zeehaven op de kust.

De verwoestingen van de wereldoorlogen zorgden er echter voor dat Zeebrugge nooit echt goed uit de startblokken kwam.  De grootschalige expansie van de haven gaf vanaf 1985 nieuwe impulsen aan de goederentrafiek.  De globalisering zorgde vanaf 2000 voor de grote doorbraak van Zeebrugge op het internationale niveau.

Port of zeebrugge: Vandammehuis | Isabellalaan 1 | B-8380 Zeebrugge | Belgium
Tel.: +32 (0)50 54 32 11 | fax: +32 (0)50 54 32 24 | E-mail: mbz@portofzeebrugge.be

Incidenten / Calamiteiten
Achterhaven en Brugge: 050 / 54.32.31 of VHF 68 | Voorhaven: 050 / 54.68.67 of VHF 71

Opmerkingen of suggesties over de haven van Brugge-Zeebrugge mogen gericht worden aan : ikmeld@zeebrugge.be