Hinterlandverbindingen

Rail connections Zeebrugge geniet internationaal faam als een snelle aanloophaven waar zelfs de allergrootste schepen onafhankelijk van het tij probleemloos kunnen aanmeren. Ook de behandelingstijd wordt door de hoge productiviteit en de gespecialiseerde know-how van de havenarbeid tot een minimum beperkt. De ladingen moeten vervolgens ook  congestievrij tot bij de klanten in het Europese hinterland kunnen worden vervoerd. Om die vlotte goederenstroom te garanderen worden de landinwaartse verbindingen voortdurend geoptimaliseerd.

Het havenbestuur ziet er samen met  de verantwoordelijke instanties dan ook continu op toe dat de maritieme toegang en de verbindingen langs de weg, het spoor en de binnenvaart de mobiliteit van de huidige en toekomstige ladingvolumes kunnen garanderen.  

Port of zeebrugge: Vandammehuis | Isabellalaan 1 | B-8380 Zeebrugge | Belgium
Tel.: +32 (0)50 54 32 11 | fax: +32 (0)50 54 32 24 | E-mail: mbz@portofzeebrugge.be

Incidenten / Calamiteiten
Achterhaven en Brugge: 050 / 54.32.31 of VHF 68 | Voorhaven: 050 / 54.68.67 of VHF 71

Opmerkingen of suggesties over de haven van Brugge-Zeebrugge mogen gericht worden aan : ikmeld@zeebrugge.be