Intro

Algemeen overzicht van de haven vanuit zee (Foto Luchtfotografie Henderyckx)De haven is een kruispunt van transportmodi waar ladingen overgeladen worden van de ene verkeersdrager naar een andere. Hier ontmoeten zeeschepen, vrachtwagens, treinen en barges elkaar. De haven is ook een logistiek platform waar goederen opgeslagen en bewerkt worden om vervolgens via de verbindingen met het hinterland naar de klant te worden gedistribueerd.

In dit complex geheel zijn heel wat spelers actief: overheden, privé-bedrijven en belangenverenigingen. De haven van Zeebrugge kan door zijn diversiteit ook vanuit tal van invalshoeken bekeken worden. Deze site wil een instrument zijn om de haven in al haar aspecten te verkennen.

Nederlandstalige havenfolder.pdf

Port of zeebrugge: Vandammehuis | Isabellalaan 1 | B-8380 Zeebrugge | Belgium
Tel.: +32 (0)50 54 32 11 | fax: +32 (0)50 54 32 24 | E-mail: mbz@portofzeebrugge.be

Incidenten / Calamiteiten
Achterhaven en Brugge: 050 / 54.32.31 of VHF 68 | Voorhaven: 050 / 54.68.67 of VHF 71

Opmerkingen of suggesties over de haven van Brugge-Zeebrugge mogen gericht worden aan : ikmeld@zeebrugge.be