Volg ons ook via ...

Find Port of Zeebrugge on TwitterFind Port of Zeebrugge on LinkedInFind Port of Zeebrugge on YouTubeFind Port of Zeebrugge on Google

‘Innovatie’ hoofdaccent tijdens jaarlijkse nieuwjaarsreceptie Zeebrugse havengemeenschap

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Zeebrugse havengemeenschap, georganiseerd door APZI, het havenbestuur (MBZ) en De Kring stond dit jaar het thema ‘innovatie’ centraal.

Aan de hand van vijf thema’s bespraken panelleden Marc Adriansens (voorzitter APZI), Joachim Coens (gedelegeerd bestuurder MBZ), Renaat Landuyt (voorzitter Raad van Bestuur MBZ), Dominique Leroy (CEO Proximus) en Ben Weyts (Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken) de gebeurtenissen van het voorbije jaar en de mogelijkheden en verwachtingen voor 2017.

De vijf thema’s werden telkens ingeleid door een filmpje met een compilatie aan sprekende beelden: ‘Wereld in evolutie’, ‘Haven in evolutie’, ‘Innovatie’, ‘Tewerkstelling, investeringen en groei haven’ en tenslotte ‘Investeringen door de overheid’.

Het thema ‘Wereld in evolutie’ bracht wereldtopics zoals de Brexit ter sprake, alsook het aantreden van president Donald Trump en de gevolgen voor de globale handelsrelaties én de haven van Zeebrugge.

Het thema ‘Haven in evolutie’ werd besproken aan de hand van de belangrijkste evoluties in de haven in 2016, zoals het record voor de automotive sector in Zeebrugge en de groeimogelijkheden voor 2017, niet alleen voor de autotrafiek maar ook in nichemarkten.

Evolutie gaat samen met innovatie, en zo kwam het panel aan het derde thema. Dominique Leroy, CEO Proximus, besprak onderwerpen zoals de digitalisering, the internet of things, de robotisering, big data en datasharing en op welke manier die innovaties de haven kunnen veranderen. Voor de vele medewerkers van de havenbedrijven werd ook besproken hoe de Zeebrugse privébedrijven in de toekomst kunnen evolueren naar een meer gedigitaliseerde manier van werken. Het gesprek over innovatie kon rekenen op grote interesse. Het panel rondde af met de conclusie dat groei en vooruitgang enkel mogelijk zijn door investeringen en door de mensen die in en voor de bedrijven werken.

Bij het thema ‘Tewerkstellen, investeringen en groei haven’  kwam de werkgelegenheid in de haven aan bod. Het panel besprak hoe nieuwe investeringen aan de basis liggen van de werkgelegenheid in de haven. Ook samenwerking is nodig om te kunnen groeien.

Het laatste thema ‘Investeringen overheid’ werd gekoppeld aan de uitdagingen waarvoor de haven staat. Infrastructuur en goede inbedding in de regio zijn ontzettend belangrijk voor een haven. Aan minister Weyts werd gevraagd naar de stand van zaken in projecten zoals de nieuwe zeesluis en de binnenvaart op zee.

 

 

Port of zeebrugge: Vandammehuis | Isabellalaan 1 | B-8380 Zeebrugge | Belgium
Tel.: +32 (0)50 54 32 11 | fax: +32 (0)50 54 32 24 | E-mail: mbz@portofzeebrugge.be

Incidenten / Calamiteiten
Achterhaven en Brugge: 050 / 54.32.31 of VHF 68 | Voorhaven: 050 / 54.68.67 of VHF 71

Opmerkingen of suggesties over de haven van Brugge-Zeebrugge mogen gericht worden aan : ikmeld@zeebrugge.be