Volg ons ook via ...

Find Port of Zeebrugge on TwitterFind Port of Zeebrugge on LinkedInFind Port of Zeebrugge on YouTubeFind Port of Zeebrugge on Google

Stad en haven pakken overlast vrachtwagens in Zeebrugge aan

In Zeebrugge is er nood aan een ruimte waar vrachtwagenchauffeurs met hun trailer kunnen parkeren. Vooral tijdens het weekend zorgde een gebrek aan een volwaardige parking voor overlast voor de lokale bevolking en op de transportzone.

 

De Maatschappij van Brugse Zeehaven (MBZ) heeft plannen voor de realisatie van een volwaardige vrachtwagenparking met voorzieningen langs de A11 autostrade ter hoogte van de zuidelijke achterhaven in Zeebrugge. Hierover zijn er constructieve gesprekken met de Vlaamse overheid bezig.

 

In afwachting van die volwaardige parking naast de A11, wordt een terrein binnen de haven ter beschikking gesteld.

 

De MBZ knoopte hiervoor gesprekken aan om op korte termijn een tijdelijke parking in te richten. Dit werd besproken met enkele bedrijfsleiders van transportbedrijven en in de raad van bestuur van het havenbestuur.

 

Een deel van de ex CHZ-terreinen ten oosten van de Loodswezenstraat kunnen hiervoor tijdelijk ingericht worden. Dit terrein is al verhard. Elektriciteit en watervoorzieningen zijn in de dichte omgeving aanwezig.  De MBZ plaatste bestellingen voor een toegangscontrole (slagbomen, ticketautomaten met o.a. jetons ...), ticketcontrole, sanitaire voorzieningen en verplaatsbare draadafsluitingen. De werkzaamheden worden zo spoedig mogelijk aangevat.

 

Na het inrichten van deze locatie kan een parkeerverbod voor trucks langs de volledige Isabellalaan en Kustlaan ingevoerd worden. De bestellingen en de werkzaamheden zullen nog een drietal maanden in beslag nemen, maar er wordt gekeken om vanaf midden januari 2017 parkeren op het terrein mogelijk te maken.
 

 

Vlnr: Minou Esquenet (Raad van Bestuur MBZ), Joachim Coens (Gedelegeerd bestuurder MBZ), Renaat Landuyt (Burgemeester Brugge en Voorzitter Raad van Bestuur MBZ) en Annick Lambrecht (Raad van Bestuur MBZ en Brugs Schepen van Mobiliteit). 

Port of zeebrugge: Vandammehuis | Isabellalaan 1 | B-8380 Zeebrugge | Belgium
Tel.: +32 (0)50 54 32 11 | fax: +32 (0)50 54 32 24 | E-mail: mbz@portofzeebrugge.be

Incidenten / Calamiteiten
Achterhaven en Brugge: 050 / 54.32.31 of VHF 68 | Voorhaven: 050 / 54.68.67 of VHF 71

Opmerkingen of suggesties over de haven van Brugge-Zeebrugge mogen gericht worden aan : ikmeld@zeebrugge.be